Handelsbetingelser B2B - PARAT ApS

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende, og går forud for købers eventuelle almindelige betingelser.

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 20/08 2019

1: VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

PARAT ApS. CVR nr. 34883971. Nordkrogen 7. 7300 Jelling.

2: KONTAKT

E-mail: kontakt@parat.dk

Tlf: 71 99 26 27. Telefontid: mandag-torsdag 08.00-16.00 og fredag: 08.00-15.30.

3: INDGÅELSE AF AFTALE

Fremsendt materiale og priser er gældende i 4 uger.

4: PRISER OG BETALING

Alle priser er opgjort i DKK ekskl. moms.

Betalingsbetingelser er netto 14 dage.

Bestillinger på under 1.000 DKK tillægges ekspeditionsomkostninger på DKK 95.

PARAT ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer indtil den fulde købesum er betalt.

5: PRISTRAPPE/KLIPPEKORT

Rabatmodellen følger kalenderåret: 1. jaunar til 31. december.

Klippekortet er gyldigt 1 år fra afholdelse af første kursus, efter køb af klippekortet. 

6: LEVERING

Levering af varer sker for købers regning. Standard takst for levering er DKK 79.

Varen anses som leveret, når varen har forladt vores lager.

Risiko for varer overgår til køber på leveringstidspunktet.

7: ANSVAR

PARAT ApS bærer ansvaret for at ydelser og produkter leveres til aftalt tid, pris, og sted.

8: RETURNERING AF VARER

Returnering af varer, kan kun finde sted efter skriftlig aftale med navngiven medarbejder fra PARAT ApS.

Returnering af bestilte varer sker for kundens regning.

Varer til returnering skal være i ny stand, og i original emballage.

9: AFLYSNING/FLYTNING AF KURSER

Aflysning/flytning af kursus skal ske skriftligt til: kursus@parat.dk. Aflysningen/flytningen skal være modtaget inden klokken 16.00 mandag-torsdag og inden klokken 15.30 fredag.

Ved aflysning/flytning af kurser, med 6-10 hverdages varsel, faktureres 50% af kursets pris.

Ved aflysning/flytning af kurser, med 0-5 hverdages varsel, faktureres 100% af kursets pris.

10: UFORUDSETE HÆNDELSER

På kurser afholdt af PARAT ApS er der indlagt praktiske øvelser. PARAT ApS er ikke erstatningsansvarlig over for kursister eller for kursisters tøj, værdigenstande m.m., hvis der opstår skader på disse under kurset.

Bliver instruktøren forhindret i at afholde kurset pga. sygdom eller andre uforudsete hændelser, forbeholder PARAT ApS sig ret til at aflyse kurset. Samtidig forpligter vi os til at gøre dette så tidligt som muligt, samt efter aftale at tilbyde en anden dato til afvikling af kurset.

11: REKLAMATION

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelse. Reklamationer skal ske til PARAT ApS inden 8 dage fra levering. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan han ikke senere reklamere over eventuelle mangler.

Omkostninger der afholdes af køber som følge af reklamerede fejl, dækkes ikke af PARAT ApS, med mindre PARAT ApS har modtaget reklamationen og skriftligt accepteret at dække omkostningerne.

12: DATABEHANDLING

PARAT ApS opbevarer dine data (navn, tlf. og e-mail) i vores CRM- og faktureringssystem.

Der videregives ikke oplysninger til tredjepart.

Du har ret til at få alle oplysninger om dig slettet.

13: ÆNDRINGER

PARAT ApS, har ret til at ændre handelsbetingelserne ensidigt.

14: LOV OG VÆRNETING

Dansk lov er gældende for både handel og samarbejdsaftaler.

Morten Berthelsen
Adm. dir
Vi er PARAT. Er du?

Du er få tryk på tasterne fra at komme i kontakt med os. Vi håber du vil gøre den sidste indsats og taste lidt videre, så vi kan finde ud af hvad vi kan hjælpe dig med.