Parat til

at træde til
at gøre en forskel
en sund arbejdsstilling
et godt liv
at hjælpe dine medmennesker
at redde liv
at slukke en ildebrand
et besøg fra arbejdstilsynet
at yde førstehjælp

Vi ruster virksomheder og institutioner til at blive PARAT, når uheldet er ude.

Vi skræddersyer løsninger til din sikkerheds- og arbejdsmiljøsituation. Vi er af den overbevisning, at den traditionelle løsning ikke nødvendigvis er det rette.

Det er helt op til dig, om du er interesseret i sparring, kursusafholdelse, vejledning om udstyr, uddannelse eller noget helt sjette. Vi er her for at hjælpe dig.

Med os får du en entusiastisk, kreativ, professionel samarbejdspartner, som vil hjælpe dig med at give din virksomhed et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø med mindre risiko for arbejdsulykker og langtidssygemeldinger.

Servicering af Brandslukningsmidler
Vi servicerer og efterser alle former for brand- og sikringsmateriel.

Alle service fortages efter den gældende lovgivning på udstyr såsom trykprøvning af slukkere, test af brandtæpper samt kontrol, trykprøvning og test af slangevindere mm.

Al kontrol af brandmateriel fortages af specielt uddannede specialister.

Efter endt kontrol udarbejdes en rapport med hvad der er fortaget og eventuelt udskiftet.

Førstehjælpsuddannelse og træning
Vi fortæller ikke om førstehjælp, vi træner førstehjælp!

På vores kurser bliver der lagt stor vægt på praktiske øvelser frem for teoretiske gennemgange. Ved at gøre kurserne mere virkelighedstro bliver forløbet mere givende og håndgribeligt – og markant sjovere.

Kurserne er bygget op omkring en række cases, som vi forbereder, træner og evaluerer med kursisterne.

Vores kurser har et element af teambuilding. På kurserne samarbejder du med dine kolleger og en række akutte opståede situationer, som kan opstå på din arbejdsplads.

Psykisk Førstehjælp
Et svært og komplekst emne der bliver “serveret” på en levende og engagerende måde, hvor alle kan være med.

Psykisk førstehjælp er et kursus hvor fokus er på den psykiske førstehjælp i både akutte situationer, men også støtte til dine kollegaer i situationer hvor f.eks. stress eller en personlig tragedie fjerner fokus fra de normale hændelsesmønstre.

Kursets formål er gennem teoretisk og praktisk baseret undervisning, at gøre kursisterne i stand til at vide hvad en psykisk krise er, at kunne tale med og dermed give psykisk førstehjælp til kollegaer, familie og venner.

Det siger vores kunder

Jyske Bank har et tæt og konstruktivt samarbejde med PARAT, der er gået til de forskellige opgaver med både engagement, kreativitet og faglig ekspertise.

Alle instruktører er kompetente undervisere og har gode personlige evner til at være nærværende og uhøjtidelige selv under instruktioner af alvorlig karakter.

Indsatsen omkring både opsætning af hjertestartere og uddannelse er foregået i et tæt samarbejde med PARAT, der har udviklet og leveret løsninger med både kurser og hjertestartere skræddersyet til vores behov og ønsker.

Sine Askov Møller Petersen
Arbejdsmiljøkonsulent, JYSKE BANK

Morten Berthelsen
Adm. dir
Vi er PARAT. Er du?

Du er få tryk på tasterne fra at komme i kontakt med os. Vi håber du vil gøre den sidste indsats og taste lidt videre, så vi kan finde ud af hvad vi kan hjælpe dig med.