PARAT TIL AT GØRE EN FORSKEL

Vi vil gerne være PARAT

PARAT er din sikkerheds- og arbejdsmiljø partner

Vi skræddersyer løsninger til din sikkerheds- og arbejdsmiljøsituation. Vi er af den overbevisning, at den traditionelle løsning ikke nødvendigvis er det rette.

Det er helt op til dig, om du er interesseret i sparring, kursusafholdelse, vejledning om udstyr, uddannelse eller noget helt sjette. Vi er her for at hjælpe dig.

Med os får du en entusiastisk, kreativ, professionel samarbejdspartner, som vil hjælpe dig med at give din virksomhed et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø med mindre risiko for arbejdsulykker og langtidssygemeldinger.

Førstehjælpskurser i hele Danmark

Førstehjælp

På kurserne vil du opleve en ualmindelig høj grad af deltagerinvolvering og aktivitet i den casebaserede førstehjælpsundervisning: Vi fortæller ikke om førstehjælp – vi træner førstehjælp.

Førstehjælpskursus

KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE

Brandbekæmpelse

Vi tager udgangspunkt i din virkelighed og arbejder med de specifikke forhold, der er på din arbejdsplads i forbindelse med: forebyggelse, evakuering og slukning.

Brandbekæmpelse

Fysisk, psykisk og social trivsel

Trivsel

Gennem vejledende og motiverende samtale, hjælper vi med at finde frem til hvilke udfordringer medarbejderne ønsker at arbejde på, hvorfor – og via sundhedsfaglig rådgivning også hvordan.

Trivsel på arbejdspladsen

KURSUS I ADFÆRDSSIKKERHED OG ULYKKESFOREBYGGELSE

Ulykkesforebyggelse

88 procent af uheldene på arbejdspladsen er direkte relateret til menneskelige fejl. Både de store fatale og nærved-ulykkerne sker på grund af de beslutninger, vi træffer i løbet af hverdagen.

Kurser i adfærdssikkerhed og forebyggelse

Evakueringsøvelser og beredskabsøvelser

Udarbejdelse af beredskabsplaner

Den bedste måde at sikre at dit beredskab er parat til en akut situation er ved at teste det. Dette kan gøres ved alt fra simple evakueringsøvelser til mere omfattende beredskabsøvelser.

Evakueringsøvelser og beredskabsøvelser

KURSUS I PSYKISK ARBEJDSMILJØ TIL ERHVERV

Psykisk arbejdsmiljø

Vi arbejder med psykisk arbejdsmiljø i hele landet. Vores dygtige underviser har midtjysk dialekt, men erfaringen viser, at han også trænger klart igennem i alle andre kroge af landet.

KURSUS I PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Vi servicerer og efterser alle former for brandmateriel i hele landet.

Lovpligtig kontrol af brandmateriel

Serviceeftersynene fortages efter den gældende lovgivning på udstyret såsom trykprøvning af slukkere, test af brandtæpper samt kontrol, trykprøvning og test af slangevindere m.m.

EFTERSYN AF BRANDMATERIEL

Hjertestarter, Førstehjælpskasser, brandslukkere og meget mere

Udstyr

Det rigtige udstyr gør arbejdet lettere. Det gælder både i dine daglige arbejdsopgaver, men også når du pludseligt skal håndtere en akut opstået situation.

Webshop

Det siger vores kunder

Jyske Bank har et tæt og konstruktivt samarbejde med PARAT, der er gået til de forskellige opgaver med både engagement, kreativitet og faglig ekspertise.

Alle instruktører er kompetente undervisere og har gode personlige evner til at være nærværende og uhøjtidelige selv under instruktioner af alvorlig karakter.

Indsatsen omkring både opsætning af hjertestartere og uddannelse er foregået i et tæt samarbejde med PARAT, der har udviklet og leveret løsninger med både kurser og hjertestartere skræddersyet til vores behov og ønsker.

Sine Askov Møller Petersen
Arbejdsmiljøkonsulent, JYSKE BANK