Beredskabs planer

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!
I tilfælde af et samarbejde med os betyder det faktisk ingenting. Vi dækker hele landet.

Hør mere: 71 99 26 27

Evakueringsøvelser og beredskabsøvelser

Den bedste måde at sikre at dit beredskab er parat til en akut situation er ved at teste det. Dette kan gøres ved alt fra simple evakueringsøvelser til mere omfattende beredskabsøvelser.

Ved en evakueringsøvelse tester du din virksomheds parathed i forhold til at komme ud af vagten, når alarmen går og følge de procedurer, du har i den forbindelse.

Ved en beredskabsøvelse går vi dybere ned i din beredskabsplan. Her kan vi både teste procedurer for alarmering, evakuering, kontakt til pårørende og teste dit psykiske beredskab og pressehåndtering.

Indhold, der kan skjules

OM VORES TILGANG TIL BEREDSKABS- OG EVAKUERINGSØVELSER

Dét du træner, bliver du bedre til. Derfor anbefaler vi, at du løbende træner de delelementer, som din beredskabsplan er stykket sammen af. Det er områder som evakuering, brandbekæmpelse, førstehjælp, psykisk beredskab og meget mere.

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad der bør testes og hvordan. For at kunne gøre det på en hensigtsmæssig måde sætter vi os ind i din arbejdsmiljøsituation og din beredskabsplan.

Målet er, at din sikkerhedsgruppe tester virksomhedens rutiner og planer for akut opståede kritiske hændelser.

Vi planlægger og gennemfører øvelsen for virksomheden i tæt samarbejde med dig. Efter øvelsen evalueres indsatsen. Resultatet af evalueringen præsenteres for virksomheden for at optimere dit interne beredskab fremadrettet.

Optimering af beredskabsplan

Vi kan også hjælpe med at optimere eller udarbejde din beredskabsplan.

Din beredskabsplan er dit planlægningsværktøj til både til forebyggelse og håndtering af ulykker.

Med en beredskabsplan tager du stilling til, hvordan en ulykkessituation skal håndteres. Du sikrer fastlagte retningslinjer for blandt andet alarmering og evakuering i forbindelse med brand, voldelig adfærd, bygningsskader eller lignende.