UDSTYR TIL BYGGEPLADSEN

Vi hjælper dig med både sikkerhed, tryghed og krav fra Arbejdstilsynet

Ring til os: 71 99 26 27

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516 - Kapitel 5:

§ 43. Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være forsynet med passende brandmateriel og redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Hvis det er nødvendigt for at kunne yde en forsvarlig førstehjælp, skal der findes særlige lokaler indrettet og udstyret hertil. Nævnte udstyr m.v. skal findes i tilstrækkelig mængde, anbragt på hensigtsmæssige steder.

  • Vi har stor erfaring med sikkerhed på pladsen

  • Vi leverer komplette løsninger til bygge- og anlægsbranchen

  • Vi afholder kurser i brugen af dit udstyr

    Kurserne er aktive, og du vil opleve en følelse af teambuilding.

OM VORES ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSER

Byggepladsen er et særligt arbejdsområde, som kræver særlige forholdsregler. Der er mange krav og anbefalinger i branchen, men med vores store erfaring kan vi hjælpe dig med at klæde både medarbejderne og pladsen bedst muligt på til at håndtere en arbejdsulykke.

Vi leverer derfor specialtilpassede førstehjælpsløsninger til bygge- og anlægsbranchen. Det gør vi både i forhold til udstyr og førstehjælpskurser.

Hovedskader, blødninger, faldulykker, forbrændinger og el-ulykker er blandt de mest almindelige typer tilskadekomster på danske byggepladser. Det er vigtigt, at folkene på pladsen er opdateret på deres førstehjælpskurser, så de er i stand til at hjælpe til i tilfælde af, at de står ved en ulykke.

I den perfekte verden er der ingen ulykker. Vi har udarbejdet et adfærdssikkerheds- og ulykkesforebyggelseskursus, som vi anbefaler dig at tage med i overvejelserne, når du tænker på sikkerhed og tryghed for menneskerne på din plads.

Beredskabscontainer

Her er der tale om en komplet 10 fods container med alt det førstehjælpsudstyr, du end har brug for på en byggeplads. Det, der gør beredskabscontaineren unik, er det store udstyrsniveau, og at du kan behandle tilskadekomne i beredskabscontaineren.

I beredskabscontaineren finder du blandt andet: Komplet pakket akuttaske (inkl. hjertestarter), telefon, øjenskylle, CO2-slukkere, spineboard, hoist båre inkl. stropper til kran og liggeleje til behandling i containeren.

Førstehjælpshus

Førstehjælpshuset er lillebror til vores beredskabscontainer. Førstehjælpshuset er en kompakt løsning, fyldt med udstyr, som er parat til at blive taget ned af væggen og af sted til ulykken.

I førstehjælpshuset finder du: Fuldt pakket akuttaske (inkl. hjertestarter), telefon, 112 ildslukkere, øjenskylle, tæpper, spineboard og meget mere.

Akuttaske

Vores akuttaske inkl. hjertestarter er en let, overskuelig og mobil løsning, når uheldet er ude. Tasken er pakket med blandt andet hjertestarter, tæpper, bandager, øjenskylle og pocketmask.

Tasken er inkluderet i vores beredskabscontainer og førstehjæpshus, men den kan også anskaffes separat.

Førstehjælpsvogn

– fordi førstehjælpsudstyr skal være til stede og tilgængeligt

Førstehjælpsvognen er en lille mobil løsning med det mest almindelige førstehjælpsudstyr. Den kan nemt og hurtigt kan placeres hensigtsmæssigt på byggepladsen og flyttes i takt med, at byggeriet udvikler sig. Førstehjælpsvognen er monteret med førstehjælpsudstyr og hjælper dig derfor med at opfylde Arbejdstilsynets krav om dette.

Se mere om vores løsninger