KURSUS I ERGONOMI

Oftest afholder vi kurserne der, hvor du har din daglige gang: på dit kontor, i produktionen, på byggepladsen, eller hvor end du har din dagligdag. Ved at gøre det arbejder vi ud fra lige præcis de løft og arbejdsstillinger, som er relevante for dig.

Hør mere: 71 99 26 27
  • Kurserne afholdes, når det passer dig: morgen, middag, aften, nat.

  • Vi kan uddanne ergonomiambassadører, så du selv kan følge aktivt op på indholdet i kurserne.

  • Vores tilgang er praktisk, hvilket betyder, at du får større forståelse og fornemmelse af dine bevægemønstre.

OM VORES ARBEJDE MED ERGONOMI

På vores ergonomikursus bliver du aktiveret og inddraget i øvelser i lige præcis den arbejdsfunktion, du har. Det medvirker til, at kursets undervisning afspejler din hverdag. Så du får redskaber, du kan tage i brug med det samme.

At få gode, enkle råd, viden og forståelse omkring arbejdsstillinger og belastninger er den bedste måde at gribe et godt ergonomisk arbejdsmiljø an.

Vi fokuserer på, hvor og hvornår generne opstår, så du kan gøre noget ved eller forebygge generne inden, de bliver et problem, og hvordan du belaster kroppen mindst muligt.

Målet med kurset er, at I bruger de enkle redskaber og aktivt får dem implementeret i jeres dagligdag. Dermed bliver I bedre til at bruge kroppen på en skånsom og hensigtsmæssig måde i løbet af arbejdsdagen.

Uddannelse af ergonomiambassadører

Vi vil virkelig gerne have, at du bruger det, vi arbejder med på kurserne. Desværre viser erfaringen, at langt de fleste mennesker falder tilbage i deres almindelige arbejdsvaner på under en uge efter, at et ergonomikursus er afholdt. Medmindre du gør noget aktivt for at sikre de gode vaner.

Derfor anbefaler vi, at du uddanner et hold af ergonomiambassadører, som har til opgave at holde fokus på den gode ergonomi.

Disse ambassadører får et kursus, som giver dem mulighed for at identificere og derefter rette på uhensigtsmæssige løft, vrid, indstillinger af skriveborde m.m.

Her er ikke tale om en kompliceret længerevarende uddannelse blot nogle enkle redskaber, der kan sikre, at din arbejdsplads kan holde fokus på den gode ergonomi, indtil vores undervisere kigger forbi igen næste gang.

Bliv parat med et kursus

Vi er klar til at hjælpe dig med at udarbejde det bedst mulige kursus til din situation. Kontakt os for at tage en snak om hvad vi kan gøre for dig.