Kursus i adfærdssikkerhed og ulykkesforebyggelse

Kurser i adfærdssikkerhed og ulykkesforebyggelse i hele Danmark

PARAT er landsdækkende, så uanset hvor du ønsker at afholde kursus, er vi din specialist.

Oftest afholder vi kurserne der, hvor ulykkerne opstår: i produktionen, på byggepladsen, eller hvor end du har din dagligdag.

Konkrete situationer på din arbejdsplads giver ofte en større bevidsthed om betydningen af at have fokus på sikker adfærd på arbejdspladsen.
  • Kurserne afholdes, når det passer dig: morgen, middag, aften, nat.
  • Vi arbejder altid ud fra scenarier, som kan opstå i din hverdag.
  • Kurserne er aktive, og du vil opleve en følelse af teambuilding under og efter kurset.

    Udvalgte virksomheder vi har hjulpet

Thomas Philipsen

Instruktør og kursuschef

Bliv parat til et mere sikkert arbejdsmiljø

Vi har stor erfaring med at hjælpe danske virksomheder til at opnå større sikkerhed på arbejdspladsen. Vi vil også gerne hjælpe dig.

Ring til os Skriv til os

Om vores kurser til et mere sikkert arbejdsmiljø

Alle vil undgå arbejdsulykker, men intentionen i sig selv gør desværre ingen forskel. Det handler om holdninger, om måden vi tænker på, og om de valg vi træffer i dagligdagen.

En arbejdsulykke rammer ikke blot den enkelte medarbejder. Det berører også familie, kolleger og ledelse. Derudover kan arbejdstilsynet give et påbud, opgaver går i stå eller tabt. I sidste ende kan en arbejdsulykke mange penge.

88 procent af uheldene på arbejdspladsen er direkte relateret til menneskelige fejl. Både de store fatale og nærved-ulykkerne sker på grund af de beslutninger, vi træffer i løbet af hverdagen.

Med motiverende kurser åbner vi medarbejdernes øjne og skaber den forståelse, der gør, at den enkelte medarbejder vil fokusere på, hvilke konsekvenser deres beslutninger i hverdagen har.

Du får redskaberne til at træffe de rigtige valg og til at risikovurdere hver enkelt situation på en nem og konkret måde.

At undgå arbejdsulykker er et fælles ansvar, og det ansvar skal alle på arbejdspladsen være bevidste om.

For at undgå ulykker og for at kunne håndtere ulykken, hvis den alligevel opstår, kombinerer vi ofte ulykkesforebyggelse med førstehjælpskurser.