Førstehjælpskursus til skole / børnehave

Førstehjælpskurser i hele Danmark

PARAT er landsdækkende, så vi er din specialist uanset, hvor du ønsker at afholde kursus henne.

Vores kurser tager udgangspunkt i din virkelighed. Derfor vil vi gerne holde kurser med dig på din arbejdsplads.

Det du træner, bliver du bedre til. Derfor træner vi de situationer, som kan opstå på din arbejdsplads.
Vores instruktører har både faglig, relevant baggrund og stor undervisningserfaring.
Ekstraordinære arbejdspladser skal have ekstraordinære førstehjælpskurser.
Thomas Philipsen
Instruktør og kursuschef
Bliv parat til at håndtere en akut situation

Vi bidrager til, at din arbejdsplads bliver endnu mere tryg og sikker. Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Om vores førstehjælpskurser i skoler / børnehaver

Børn har ofte brug for hjælp, fordi de er aktive. Voksne har ofte bare brug for hjælp.

På din arbejdsplads vrimler det med børn, og aktive børn har tendens til at komme til skade og blive kede af det. På vores kurser kan vi derfor både arbejde med psykisk førstehjælp og de mest almindelige former for førstehjælp ved tilskadekomne børn: hjernerystelse, tandskader, knoglebrud, blødninger, forstuvninger m.m.

Vi arbejder ud fra de regler og retningslinjer, du har på arbejdspladsen og med det udstyr, du har til rådighed. Fordi du har retningslinjer, procedurer og lovgivning ud over det sædvanlige, anbefaler vi dig, at vi både træner de førstehjælpsmæssige kompetencer og de interne procedurer, som gør sig gældende hos dig.

Voksne kan naturligvis også få brug for førstehjælp. Hvor meget af kurset, der skal målrettes førstehjælp til børnene, og hvor meget der skal målrettes personale og forældre, er helt op til dig.

Her kan du se nogle af de emner, vi ofte arbejder med på vores førstehjælpskurser:

 • Standsning af ulykker
 • Vurdering af tilskadekomnes tilstand
 • Alarmeringsprocedure
 • Førstehjælp ved bevidstløshed
 • Førstehjælp ved hjertestop (hjertemassage og indblæsninger)
 • Førstehjælp ved hjertestop (brugen af hjertestarter)
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved knoglebrud
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Førstehjælp ved krampeanfald
 • Førstehjælp ved brud på nakke/ryg
 • Førstehjælp ved færdselsulykker
 • Førstehjælp ved faldulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forgiftninger
 • Førstehjælp ved chok
 • Førstehjælp ved vejrtrækningsproblemer
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje

Vi anbefaler ikke, at du helgarderer dig ved at vælge alle emner. Vi anbefaler i stedet, at du løbende træner i de situationer, som der er størst risiko for kan opstå i din hverdag.