Førstehjælpskursus til lager / produktion

Førstehjælpskurser i hele Danmark

PARAT er landsdækkende, så vi er din specialist uanset, hvor du ønsker at afholde kursus henne.

Vores kurser tager udgangspunkt i din virkelighed. Derfor vil vi rigtig gerne afholde kurser med dig på din arbejdsplads.

Det du træner, bliver du bedre til. Derfor træner vi de situationer, som kan opstå på din arbejdsplads.
Vores instruktører har både faglig, relevant baggrund og stor undervisningserfaring.
Ekstraordinære arbejdspladser skal have ekstraordinære førstehjælpskurser.
Thomas Philipsen
Instruktør og kursuschef
Bliv parat til at håndtere en akut situation

For at tilpasse kurset til dit behov har vi brug for at være i kontakt med dig. Udfyld kontaktformularen, send en e-mail eller giv et kald.

Om vores førstehjælpskurser i lager / produktion

Vi bringer kurset ind i din virkelighed og bruger realistiske scenarier: ulykker med væltede lagerreoler, kemikalieskader, truckulykker, fastklemte kropsdele og medarbejdere med fingrene i maskinen. Det er blot et uddrag af de scenarier, vi arbejder ud fra, når vi afholder kurser i din branche.

Der er mange risici ved at arbejde på et lager eller i en produktion, og vi vil naturligvis helst helt undgå, at ulykkerne sker. Derfor anbefaler vi, at du overvejer muligheden for at inddrage adfærdssikkerhed og ulykkesforebyggelse i dit førstehjælpskursus.

I dit arbejder er der ofte tale om gentagelsesbevægelser, som kan medføre gener og smerter i led og muskler. Derfor kan det være en god idé at kombinere dit kursus med et pift af gode ergonomiske arbejdsforhold. På den måde kan du gøre noget aktivt for at højne medarbejdertilfredsheden og holde sygemeldingerne på afstand.

Vores dygtige specialister sidder klar til at rådgive dig ud fra din konkrete situation.

Her kan du se nogle af de emner, vi ofte arbejder med på vores førstehjælpskurser:

 • Standsning af ulykker
 • Vurdering af tilskadekomnes tilstand
 • Alarmeringsprocedure
 • Førstehjælp ved bevidstløshed
 • Førstehjælp ved hjertestop (hjertemassage og indblæsninger)
 • Førstehjælp ved hjertestop (brugen af hjertestarter)
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved knoglebrud
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Førstehjælp ved krampeanfald
 • Førstehjælp ved brud på nakke/ryg
 • Førstehjælp ved færdselsulykker
 • Førstehjælp ved faldulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forgiftninger
 • Førstehjælp ved chok
 • Førstehjælp ved vejrtrækningsproblemer
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje

Vi anbefaler ikke, at du helgarderer dig ved at vælge alle emner. Vi anbefaler i stedet, at du løbende træner i de situationer, der er størst risiko for kan opstå i din hverdag.