Førstehjælpskursus til læge- / tandlægeklinikker

Førstehjælpskurser i hele Danmark

PARAT dækker hele landet: nord, syd, øst og vest.

For at være bedst muligt forberedt på at håndtere akutte situationer på din arbejdsplads, anbefaler vi, at kurset bliver afholdt hos dig.

Det du træner, bliver du bedre til. Derfor træner vi realistiske situationer, som kan opstå på din arbejdsplads.
Vores instruktører har både faglig, relevant baggrund og stor undervisningserfaring.
Ekstraordinære arbejdspladser skal have ekstraordinære førstehjælpskurser
Thomas Philipsen
Instruktør og kursuschef
Bliv parat til at håndtere en akut situation

Vi bidrager til, at din arbejdsplads bliver endnu mere tryg og sikker. Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Om vores førstehjælpskurser i læge- og tandlægeklinikker

Fordi du har flere hjælpemidler og flere kompetencer til rådighed end andre virksomheder, skal du naturligvis have et kursus, hvor du kan træne brugen af hjælpemidler og kompetencer. Vores instruktørteam er uddannet til at undervise dig i alt det ekstra, du har til rådighed. Blandt andet til: luftvejshåndtering, medicin, klinisk ilt m.m.

Dertil findes der ekstraordinære krav til forskellige typer af praksisser (akkrediteringsstandarder). F.eks. skal du have fokus på at træne klinikkens samarbejde i tilfælde af akutte tilstande som hjertestop, anafylaktisk chok.

Her kan du se nogle af de emner, vi ofte arbejder med på vores førstehjælpskurser:

 • Standsning af ulykker
 • Vurdering af tilskadekomnes tilstand
 • Alarmeringsprocedure
 • Førstehjælp ved bevidstløshed
 • Førstehjælp ved hjertestop (hjertemassage og indblæsninger)
 • Førstehjælp ved hjertestop (brugen af hjertestarter)
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved knoglebrud
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Førstehjælp ved krampeanfald
 • Førstehjælp ved brud på nakke/ryg
 • Førstehjælp ved færdselsulykker
 • Førstehjælp ved faldulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forgiftninger
 • Førstehjælp ved chok
 • Førstehjælp ved vejrtrækningsproblemer
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje

Vi anbefaler ikke, at du helgarderer dig ved at vælge alle emner. Vi anbefaler i stedet, at du løbende træner i de situationer, som der er størst risiko for kan opstå i din hverdag.