Førstehjælpskursus til bygge- / anlægsbranchen

Førstehjælpskurser i hele Danmark

PARAT er landsdækkende, så uanset hvor du ønsker at afholde kursus, er vi din specialist.

Du får mest udbytte af kurset ved at afholde det der, hvor ulykkerne opstår – altså på din arbejdsplads.

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 1516:

§ 43, Stk. 2. Det skal sikres, at der er særligt oplærte personer, der på et hvilket som helst tidspunkt kan yde førstehjælp, og det skal sikres, at beskæftigede, der er kommet til skade, eller som har fået et pludseligt ildebefindende, kan bringes til læge.

Vi snakker ikke om førstehjælp – vi træner førstehjælp.
Vi arbejder altid ud fra scenarier, som kan opstå i din hverdag.
Vi har stor erfaring med bygge- og anlægsbranchen og kender til de udfordringer du oplever i hverdagen.
Thomas Philipsen
Instruktør og kursuschef
Bliv parat til at håndtere en akut situation

Vi elsker at holde førstehjælpskurser. Kontakt os for at tage en snak om hvordan vi kan dele den glæde med dig.

Om vores førstehjælpskurser for bygge- og anlægsbranchen

Praktiske mennesker skal have praktiske kurser.

Når du er vant til at gå ude og arbejde hele året, fungerer det ikke at trække dig ind i et mødelokale og gennemgå en strøm af anatomiske diagrammer efterfulgt af lange fortællinger om hjertets anatomi. Du falder i søvn og melder dig ud af kurset, inden kaffen begynder at virke.

Du skal ikke have et ordinært kursus, når din hverdag er ekstraordinær. Derfor er vores kurser baseret på praktisk undervisning med udgangspunkt i din hverdag.

Hvilke arbejdsopgaver udfører du? Arbejder du i højden eller i dybden? Hvilke maskiner bruger du i dit arbejde? Hvilke ulykker og nærved ulykker har du oplevet på arbejdspladsen? Hvilket udstyr har du til rådighed? Har du fået påbud fra arbejdstilsynet angående sikkerheden på arbejdspladsen?

Disse og flere spørgsmål arbejder vi ud fra, når vi skal udarbejde et kursus til dig.

Vi vil på det kraftigste anbefale, at du overvejer at integrere ulykkesforebyggelse/adfærdssikkerhed i dit førstehjælpskursus. Ved at gøre det kan vi forhåbentlig bidrage til en arbejdskultur med mere fokus på sikker adfærd og dermed færre arbejdsulykker.

Her kan du se nogle af de emner, vi ofte arbejder med på vores førstehjælpskurser:

 • Standsning af ulykker
 • Vurdering af tilskadekomnes tilstand
 • Alarmeringsprocedure
 • Førstehjælp ved bevidstløshed
 • Førstehjælp ved hjertestop (hjertemassage og indblæsninger)
 • Førstehjælp ved hjertestop (brugen af hjertestarter)
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved knoglebrud
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Førstehjælp ved krampeanfald
 • Førstehjælp ved brud på nakke/ryg
 • Førstehjælp ved færdselsulykker
 • Førstehjælp ved faldulykker
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forgiftninger
 • Førstehjælp ved chok
 • Førstehjælp ved vejrtrækningsproblemer
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje

Vi anbefaler ikke, at du helgarderer dig ved at vælge alle emner. Vi anbefaler i stedet, at du løbende træner i de situationer, som der er størst risiko for kan opstå i din hverdag.