Lovpligtig kontrol af brandmateriel

Vi hjælper i hele landet – også med dit brandmateriel

Vi servicerer og efterser alle former for brand- og sikringsmateriel i hele landet.

Om du har 3 eller 300 slukningsmidler, er vi klar til at sikre os, at de alle er parat til brug.

Vi sørger for, at dit brandslukningsudstyr er parat

Serviceeftersynene fortages efter den gældende lovgivning på udstyret såsom trykprøvning af slukkere, test af brandtæpper samt kontrol, trykprøvning og test af slangevindere m.m.

Al kontrol af brandmateriel fortages af specialuddannede teknikere. Efter endt kontrol udarbejdes en rapport med, hvad der er fortaget og eventuelt udskiftet.

Vi skifter og reparerer dit udstyr på stedet
Alt arbejde udføres at certificerede specialister
Vi er leveringsdygtige i alle former for brandslukningsmateriel

Hvad gør du, hvis lortet brænder?

Har du og dine medarbejdere styr på, hvad I skal gøre i tilfælde af, at en brand pludselig bryder ud? Vi kan afholde alt fra kurser i elementær brandbekæmpelse og evakueringsøvelser til større beredskabsøvelser.

Når du har udstyr og procedurer til rådighed, anbefaler vi, at du træner i, hvordan det fungerer i praksis. Derfor er vores kurser altid med afsæt i din virkelighed.

Thomas Philipsen
Instruktør og kursuschef
Bliv parat med et kursus
Vi er klar til at hjælpe dig med at udarbejde det bedst mulige kursus til din situation. Kontakt os for at tage en snak om hvad vi kan gøre for dig.

Om vores tilgang til eftersyn af brandmateriel

Alle eftersyn bliver dokumenteret. Din servicerapport bliver tilsendt, kort tid efter udførelsen. Så har du dit på det rene i forhold til de lokale brandmyndigheder.

I forbindelse med serviceringen af udstyret har vores specialist altid sin rådgivende kasket på. Hvis han studser over et slukningsmiddel, som han mener er placeret uhensigtsmæssigt eller bør skiftes ud med anden type, gør han dig opmærksom på det.

Der er ingen, der ønsker at få brug for brandslukningsmidlerne. For at minimere risikoen for brand (og andre ulykker) anbefaler vi, at du løbende afholder kurser i ulykkesforebyggelse/adfærdssikkerhed.

Den letteste måde at håndtere en brand er ved at sikre, at den ikke opstår.